Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkuji vám za návštěvu mých webových stránek, těší mě váš zájem. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů):

Kdo je správce?

Jsem živnostník a podnikám pod jménem Bc. Šárka Růžena Běhounková, IČO: 07796587 a provozuji webovou stránku www.ruzenka.eu . Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním mohou případně pomáhat.

Bezpečnost

Šárka Vejrostová přijímá bezpečnostní opatření, aby chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií mohou neustále zlepšovat.

Právo na informace

Na požádání vám já Šárka Růžena Běhounková ( IČO: 07796587 ) podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory všem snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na: email sarka.vejrostova@apartmany-ruzenka.cz, kde vám jsem k dispozici pro jakékoliv dotazy, připomínky a stížnosti.
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například při vyplnění kontaktního formuláře na objednání masáží.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů do kontaktního formuláře umístěného na mých webových stránkách souhlasíte nejen se zpracováním osobních údajů, ale i se zasíláním obchodních informací. Bc. Šárka Růžena Běhounková (IČO: 07796587 ) používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely, vždy jen nezbytně nutném rozsahu.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji spolupracovníci jsou povinni dodržovat také zásady ochrany osobních údajů a jsou též vázáni svou diskrétností.

Možnost odhlášení

Vaše údaje použiji, abych Vás mohla informovat o novinkách a službách, které pro Vás připravuji. Zasílání těchto informativních e-mailů je pouze informativní a ničím Vás nezavazuje, a v případě, že nemáte zájem dostávat tyto občasné informace, máte právo se z odběru těchto e-mailových zpráv odhlásit a to prosím emailem který mi zašlete a já vás z adresáře oslovovaných klientů vymažu.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebuji k uskutečnění objednané služby maséra a lektora (např. zaslání změny termínu, zaslání doplňujících informací atd.)

● vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.


● marketing/obchodní sdělení

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání novinek, zvýhodněných cenových akcí a uchovávám je po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste ještě mým zákazníkem, mohu zasílat tyto e-maily pouze s Vaším souhlasem a to po dobu 5 let od udělení. 


Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Active24, Facebook, Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování (např. změna provozovatele webových stránek, účetnictví atd.). Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: sarka.vejrostova@apartmany-ruzenka.cz . Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána a zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Kontakt:

Bc. Šárka Růžena Běhounková, IČO 07796587, telefon 737 724 131,
email: sarka@ruzenka.eu